Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

seier i kamp

Presisering til dere som planlegger arrangementer og aktiviteter

Pr. 25.01.2022. Med forbehold om endringer.

Her er en presisering fra Bodø kommune til alle som planlegger arrangementer og aktiviteter:

Bodø kommune følger de til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalinger og retningslinjer.

Bodø kommune gir som hovedregel ikke godkjenning eller avslag på forespørsler om arrangement eller aktiviteter, så lenge det er innenfor de til enhver tid gjeldende nasjonale regler. Lag/foreninger/virksomheter o.l. må selv ta stilling til om de ønsker å følge nasjonale anbefalinger som ikke er forskriftsfestet.

Som arrangør er du ansvarlig for at forskriften overholdes. Om du mener at dere overholder forskriften ved å slippe inn inntil 200 stykker på tilviste plasser gjør du det samt de tiltak som du finner nødvendig for å overholde kravet til smittevernforsvarlig gjennomføring av arrangementet.

For alle arrangementer/aktiviteter, må gjennomføring planlegges for å sikre god smittevernhåndtering. Dersom du planlegger et arrangement/aktivitet, er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern.
Det er arrangørens ansvar å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet/aktiviteten.

Antallsbegrensningene på arrangementer er forskriftsfestet i Covid-19-forskriften, og de til enhver tid gjeldende antallsbegrensninger finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider. Bodø kommune har ikke anledning til å gi dispensasjon fra nasjonale forskrifter.

Arrangøren skal bl.a. ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.
For arrangement/aktivitet som er planlagt fram i tid så må disse planlegges ut fra de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer.

Alle arrangører plikter å gjøre seg kjent, og holde seg oppdatert, med de til enhver tid gjeldende smittevernregler:

Nasjonale retningslinjer og Covid-19-forskriften kan endres på kort varsel, det er derfor viktig å holde seg oppdatert på dette. Dette må den enkelte arrangør også ta et selvstendig ansvar for.

Aktuelt