Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

ENOVA SF har innvilget søknaden om tilskudd

Idrettsanlegg bruker betydelige mengder energi, og nå ønsker Bodø Spektrum og eier Bodø kommune å redusere energiforbruket og klimagassutslippene til det nye 25 m konkurransebassenget sitt betydelig.

SMART OG GRØNN

I et nytt samarbeidsprosjekt mellom en rekke aktører, med Bodø kommune, Bodø Spektrum og Bodø Energi-konsernet i spissen, er målet å finne løsninger som gjør at Bodø Spektrums idrettsanlegg bruker elektrisitet og varme best mulig.

– I Bodø har vi et mål om å gjøre byen vår mer smart og grønn. Derfor har vi fokus på lokal utnyttelse av ressurser som er effektiv og basert på fornybare kilder. Lokal produksjon av energi, lagring og deling er et mulighetsrom vi skal utforske knyttet til Nordlandsbadet og området. Vi må se på byggene våre som en integrert del av energisystemet, sier Rakel Hunstad, Prosjektleder FoUI og næringsutvikling i Ny by – ny flyplassprosjektet.

SØKNAD OM STØTTE

I midten av mai sendte partene inn søknad til Enova SF om støtte til konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem for Bodø Spektrums bygg/anlegg. Med seg i partnerskapet har de Senter for idrettsteknologi og anlegg ved NTNU, Guard Automation og Pixii.

– Om vi får godkjent denne søknaden, vil det bety at vi for alvor tar et skritt mot lavutslippssamfunnet. Et lavutslippssamfunn gjør at vi må tenke nytt i byplanlegging og urban utvikling. I dag finnes det ikke komplett konvensjonell teknologi for de integrerte løsningene og konseptet vi vil utrede. Nytt konkurransebasseng, Nordlandsbadet, Bodøhallen og Nordlandshallen er en del av denne utredningen, sier Steinar Bang Hansen, Daglig Leder i Bodø Spektrum.

NULLUTSLIPPSNABOLAG

Samarbeidet et viktig ledd i å realisere integrerte, fremtidsrettede energisystemer, og ambisjonene om nullutslippsnabolag i Ny by – ny flyplassprosjektet.

– Samarbeidet vil bygge opp kunnskap, kompetanse og læring lokalt, om fremtidsrettede energisystemer hvor områder, bygg og energisystem og løsninger er integrert. Vi forventer at samarbeidet skal gi et viktig kompetanseløft lokalt, både for Bodø kommune som byggherre i en rekke større prosjekter og som stor offentlig innkjøper, samt hos oss fra energisiden som deltar med representanter for ulike energibærere, infrastruktur, og kundetjenester. Dette blir viktig læring før vi sammen skal ta fatt på utviklingen av en helt ny bydel i Bodø, når et område på 2 900 dekar om få år frigjøres til fremtidsrettet, smart, grønn og bærekraftig byutvikling. Denne utviklingen har vi ambisjoner om å være en stor pådriver og bidragsyter til, sier konsernsjef i Bodø Energi, Arne Juell.

 

Skrevet av: Rakel Hunstad, Bodø Kommune

Aktuelt