Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Medlemsvilkår

Vilkår medlemskap

Betingelser for medlemskap i Nordlandsbadet/Velvære

Alle medlemmer har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge Nordlandsbadet/Velværes medlemsbetingelser. Medlemsbetingelser og vilkår er nærmere spesifisert i din medlemskontrakt og nedenfor.

1.        Generelle betingelser
Medlemmer på Nordlandsbadet/Velvære kan som hovedregel benytte hele tilbudet i den delen av Nordlandsbadet/Velvære de har tegnet medlemskap for. På forvarsel vil tilbudet og åpningstiden kunne være begrenset.

Medlemskapet gir tilgang til Nordlandsbadet/Velvære i anleggets åpningstid, eller for den tiden medlemskapet ditt gjelder, og for den perioden du har tegnet medlemskap for.

Nordlandsbadet/Velvære’s til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, framkommer på vår nettside. https://bodospektrum.no/

Alle medlemskap er personlige og gjelder til det utløper/sies opp skriftlig. Medlemmene er selv ansvarlige for å være helsemessig skikket til å benytte anleggets ulike fasiliteter.

2.     Medlem
Medlemskap kan tegnes av myndige personer over 18 år.

3.      Medlemskort / Armbånd
Alle medlemmer skal ha eget armbånd som medbringes når en er i anlegget. Du plikter å registrere deg ved ankomst. Armbåndet er identifikator for å gi deg adgang og nøkkel til å låse og åpne skap i garderoben. Armbåndet utleveres i resepsjonen på Nordlandsbadet/Velvære.

Mister eller skader et medlem sitt medlemskort/armbånd må dette umiddelbart meldes til Nordlandsbadet/Velvære firmapost@bodospektrum.no, og vi vil utstede et nytt armbånd.

Gebyr for glemt adgangsarmbånd er 50,-kr.

Erstatning for mistet adgangsarmbånd er 100,-kr.

Medlemskap på Nordlandsbadet/Velvære er personlig, og adgangsarmbåndet skal ikke overlates/lånes til andre. Medlemskapet kan etter en slik hendelse bli avsluttet uten ytterligere varsel, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

4.      Pris- og betalingsbetingelser
Dersom ikke annet er avtalt vil det tilkomme et oppstartsgebyr på 100,-kr, som inkluderer adgangsarmbånd.

Medlemmer som velger avtalegiro som betalingsmåte betaler inneværende måned samt den påløpende måneden kontant ved innmelding. Deretter trekkes avtalt beløp forskuddsvis den 20. i hver måned. Du er selv ansvarlig for å undertegne avtale om avtalegiro i din nettbank så fort som mulig etter du er registrert som medlem. Da unngår du å få tilsendt månedlig faktura.

Avtalegiro kan kun benyttes for våre medlemskap, og vil etter endt bindingstid løpe til avtalen sies opp skriftlig til firmapost@bodospektrum.no

Det er én måneds oppsigelse fra og med 01. i påfølgende måned. Alle avtaletrekk så lenge medlemskapet varer er herved varslet.

Nordlandsbadet/Velvære forbeholder seg retten til å indeksregulere månedlig trekkbeløp uten å varsle særskilt om dette. Prisjustering kan likevel ikke iverksettes før etter bindingstiden er utløpt, og vil bli foretatt ved årsskifte.

Prisgarantien gjelder i bindingstiden.

Ved opphør av bindingstiden justeres månedsprisen til gjeldende ordinær pris for din type medlemskap. Nordlandsbadet/Velvære forbeholder seg retten til å kunne korrigere til gjeldende ordinær pris for din type medlemskap, også i prisgarantiperiode dersom det viser seg at grunnlag for avtalt pris ikke stemmer eller dersom grunnlaget for avtalt pris bortfaller.

Medlemmer har opplysningsplikt ved endring/ opphør av kriterier for rabatterte medlemskap.

Dersom spesielle krav som var oppfylt ved inngåelse av medlemskap, opphører eller endrer seg underveis i medlemskapet er man pliktig å opplyse Nordlandsbadet/Velvære om dette. For eksempel er en person som er student når medlemskap tegnes hos Nordlandsbadet/Velvære pliktig å opplyse dersom han/ hun i medlemsperioden ikke lenger er student med gyldig bevis. Medlemmer skal i denne sammenheng kunne fremlegge gyldig dokumentasjon på oppfordring fra Nordlandsbadet/Velvære. Eks. gyldig studentbevis, ansettelsesbevis etc.

Nordlandsbadet/Velvære vil dermed sørge for å endre medlemskapet til korrekt type og pris. Ved grov uaktsomhet på dette punkt vil Nordlandsbadet/Velvære kunne endre betingelsene med tilbakevirkende kraft (For eksempel ved at man unnlater å opplyse om endringer som har skjedd for mer enn 3 måneder siden).

Frysing av medlemskap fra 1-12 måneder. Min. 1 mnd. Maks 12 mnd. Dersom medlemskapet fryses i bindingstiden, forskyves bindingstiden tilsvarende fryseperioden.

5.     Angrefrist
Som kunde hos Nordlandsbadet/Velvære har du full angrerett på din bestilling fra internett inntil 14 dager.

Dersom du har kjøpt tjenester av Nordlandsbadet/Velvære ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett i 14 dager etter at Nordlandsbadet/Velvære har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

6.     Administrasjon av medlemskapet
Som medlem på Nordlandsbadet/Velvære administrer du selv ditt eget medlemskap på ‘min side’. Dette betyr at du selv må logge deg inn på min side dersom du ønsker å endre personopplysninger, eller medlemskapet. Oppsigelse pr. e-post til firmapost@bodospektrum.no. Du vil ved frys av medlemskap, eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.

Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på min side. Nordlandsbadet/Velvære fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

Alle henvendelser som gjelder ditt medlemskap, skal rettes til firmapost@bodospektrum.no.

Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få økt tilgang og tilleggstjenester i samsvar med Nordlandsbadet/Velvære´ til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.

Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang og tilleggstjenester. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

Medlemmer som innehar et medlemskap som Nordlandsbadet/Velvære ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til Nordlandsbadet/Velvære´s til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.

7.      Nordlandsbadet/Velvære’s rettigheter
Nordlandsbadet/Velvære skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan gjeste oss under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Nordlandsbadet/Velvære seg retten til å stenge anlegget når dette er nødvendig. Tilbudet vil så langt det lar seg gjøre opprettholdes delvis i form av å holde åpent de bassenger som er mulig.

Nordlandsbadet/Velvære har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Nordlandsbadet/Velvære varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

Nordlandsbadet/Velvære har rett til å sperre brukeravtalen for en hvis tid eller si den opp med umiddelbar virkning dersom bruker vesentlig misligholder den. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

– mislighold av betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross påminnelse fortsatt ikke er betalt.

– brudd på sikkerhets- eller ordensregler, eller at bruker ikke har etterfulgt mottatte advarsel.

Nordlandsbadet/Velvære har årlige stevner, under disse stevnene forbeholder Nordlandsbadet/Velvære seg retten til å holde delvis eller helt stengt. Varsel om stenging vil være slått opp på nett, sosiale medier, synlig anlegg og på epost/sms om nødvendig.

8.     Sikkerhet
All ferdsel og aktivitet på anlegget skjer på eget ansvar.

Nordlandsbadet/Velvære fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer og gjenstander som følge av opphold i anlegget. Herunder gjelder tap og skader på personlige gjenstander. Alle besøkende har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge våre til enhver tid gjeldende Ordensregler.

I tilfeller der medlemmer tar med barn i anlegget bærer vedkommende selv ansvar for barnas sikkerhet.

9.     Personvern
Våre retningslinjer for oppbevaring og behandling av informasjon om våre medlemmer er iht GDPR forordningen. I vår personvernerklæring for kunder kan du lese mer om hva slags informasjon du legger igjen hos oss, hva det brukes til, og dine rettigheter knyttet til dette.

Kontakt informasjon:

Bodø Spektrum

Plassmyrveien, Bodø

Tlf: 755 91 500

e-post: firmapost@bodospektrum.no

Org.nr: 986471464

Aktuelt