Ordensregler

Vi som jobber i Nordlandsbadet er her for at du skal finne opplevelse og velbehag. Trivsel og sikkerhet er vår høyeste prioritet så vi ber deg om å ta hensyn til følgende:

Ordensregler:

1. Adgang til badet har bare personer som har løst billett eller er medlem av ei leiegruppe. Medbrakt mat tillates ikke i bad eller garderober.

2. Badeanlegget skal være en mobiltelefonfri sone. Telefonene skal oppbevares i egne skap.

3. Alle bader på eget ansvar. Personer som ikke er svømmedyktig og barn under 10 år har kun adgang til badet ifølge med en badende voksen person over 16 år.

4. Besøk i annen hensikt enn å bade kan bare tillates av personalet. Nordlandsbadet er snus og røykfritt. Berusede personer har ikke adgang til badet. Personer som ikke overholder dette forbudet bortvises. Smittebærere av en eller annen art kan ikke besøke badet.

5. Det er ikke tillatt å bruke fottøy i barfotgangene. Badesko kan tillates. Knusbare gjenstander må ikke medtas i garderober, dusj og badeanlegg.

6. Badegjest(er) må låse garderobeskapene og ta vare på det utleverte armbåndet. Dersom armbånd forbyttes, har kunden ansvar for det armbåndet han/hun kommer til skranken med, og skal betale det som det er handlet på båndet. Dersom armbåndet blir borte, skal kunden betale for båndet kr 60,- + (kredittbeløp kr 500,- gjelder voksenbillett). Armbånd skal alltid leveres tilbake etter endt besøk. BADET ER IKKE ANSVARLIG FOR ØDELAGT BADETØY OG BORTKOMNE GJENSTANDER.

7. Grundig såpevask uten badetøy skal foretas før bruk av badstue og badeanlegg.

8. Personer som ikke er svømmedyktige må bruke de grunne bassengene. Svømmedyktige må vise hensyn ovenfor mindre svømmedyktige. Stuping må bare foregå når det ikke er risiko for andre, og bare i stupebassenget og fra den siden som brettene er plassert. Ingen må skyves uti eller bli dykket under vann. Løping rundt bassengene, bryting, skrik og skrål må unngås.

9. Bruk av snorkel og svømmeføtter tillates ikke brukt utenom spesielle treningstimer.

10. Urenslighet av enhver art i badet eller i anlegget for øvrig er forbudt. De badende har rett og plikt til å hjelpe personalet med å føre tilsyn med dette. Viser for øvrig til gjeldene hygieneregler.

11. Badende må rette seg etter de instrukser som betjeningen gir, og de instrukser som gjelder for driften av Nordlandsbadet. Betjeningen kan bortvise personer som sjenerer andre ved støyende eller upassende oppførsel.

12. Alle som besøker anlegget må i egen og felles interesse gjøre sitt til at flest mulig får størst mulig glede, hygge og nytte av Nordlandsbadet.

13. Personer som viser klanderverdig og sjikanerende oppførsel ovenfor kunder eller ansatte blir utvist.

Aktuelt