Tilvenningskurs 2

Flyting og linjeholding

På tilvenningskurs 2 vil fokuset være flyting og linjeholdning.

  • Flyte i stjerne – mage og rygg
  • Holde pusten – flyte på magen – ligge i linjeholdning
  • Holde pusten – flyte på ryggen – ligge i linjeholdning
  • Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – ligge i linjeholdning
  • Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – ligge i linjeholdning – dreie på rygg – puste i linjeholdning
  • Holde pusten – flyte og balansere på magen – rulle over til rygg med linjeholdning og tilpasset pust
  • Øvelser for bevisstgjøring av vannfølelsen

Alle kurs foregår i opplæringsbassenget. De går over 13 ganger à 45 minutter.

Å erfare at vi flyter i vann uten hjelpemidler er en forutsetning for å lære å gli.

Aktuelt