Møteinnkallinger, budsjetter og protokoller for Bodø Spektrum

Budsjett fremlegg:

Driftsbudsjett og investeringer i Bodø Spektrum KF for 2017
Driftsbudsjett og investeringer i Bodø Spektrum KF for 2016

Møteinnkallinger:

Møteinnkalling 300117
Møteinnkalling 050417
Møteinnkalling 180517
Møteinnkalling 190917
Møteinnkalling 141117
Møteinnkalling 170118

Protokoller:

Protokoll 78 BSKF 300117
Protokoll 79 BSKF 050417
Protokoll 80 BSKF 180517
Protokoll 81 BSKF 190917
Protokoll 82 BSKF 141117
Protokoll 83 BSKF 170118
Protokoll 84 BSKF 140218

Tertialrapporter

Tertialrapport 1 2017
Tertialrapport 2 2017

Saksdokumentene til styremøtene ligger i arkivet hos Bodø Kommune.

Kontakt dem hvis det ønskes innsyn.

Aktuelt