Møteinnkallinger, budsjetter og protokoller for Bodø Spektrum

Budsjett fremlegg:

Driftsbudsjett og investeringer i Bodø Spektrum KF for 2017
Driftsbudsjett og investeringer i Bodø Spektrum KF for 2016

Møteinnkallinger:

Møteinnkalling 300117

Innkallinger 2016

Styremøte BSKF 20152409
Styremøte BSKF 20152705
Styremøte BSKF 20151702

Protokoller:

Protokoller for 2016

Protokoll BSKF 20152409
Protokoll BSKF 20152705
Protokoll BSKF 20151702

Tertialrapporter

Tertialrapport 1 2016
Tertialrapport 2 2016

Aktuelt